Kurs e-learningowy dla rodziców PDF Drukuj

 

Szanowni Państwo,

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza rodziców dzieci do skorzystania z bezpłatnego kursu e-learningowego, dotyczącego problemowi wykorzystywania seksualnego dzieci.

Kurs e-learningowy jest innowacyjnym narzędziem edukacyjnym poświęconym zagadnieniom ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym.

W kursie dedykowanym rodzicom przybliżone zostały:

 

  • skala oraz obraz zjawiska wykorzystywania,
  • niepokojące zachowania dzieci, mogące wskazywać na doświadczenie przez dziecko wykorzystywania
  • wskazówki dla rodziców, zachęcające do rozmów z dziećmi na temat bezpieczeństwa,
  • rady, jak zachować się w sytuacji ujawnienia wykorzystania seksualnego oraz jakie kroki podjąć w celu zawiadomienia o nim odpowiednich służb.

 

Zachęcamy wszystkie placówki do promowania narzędzia wśród rodziców. Kurs dostępny jest na stronie www.stopwykorzystywaniu.pl

Promocja narzędzia wśród rodziców jest dobrą praktyką w zakresie realizacji standardu, dotyczącego podnoszenia wiedzy wśród rodziców.

 

Zapraszamy do skorzystania z narzędzia edukacyjnego.

Pozdrawiamy,

Zespół programu Chronimy Dzieci

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa

www.fdds.pl, www.chronimydzieci.pl