Rejon działania PDF Drukuj

Rejon działania

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ nr 5

 

Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.

W przypadku dzieci nieuczęszczających do szkoły (przedszkola) oraz ich rodziców, pomocy udziela Poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Spis placówek w poszczególnych dzielnicach:

BOGUCICE

BRYNÓW

DĄBRÓWKA MAŁA

Os. JÓZEFOWIEC

KOSZUTKA

Os. PADEREWSKIEGO

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

 

Spis placówek wg typów:

PRZEDSZKOLA

SZKOŁY PODSTAWOWE

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

INNE PLACÓWKI

 

 

BOGUCICE

Przedszkola:

22 ul. Kopalniana 4 d

49 ul gen. Pułaskiego 9

70 w Zespole  Szkolno-Przedszkolnym nr 4 ul. Wróblewskiego 42-44

97 ul. Wiślana 9

Bajkowe Przedszkole NZOZ „Medical-Center” Sp. z.o.o. ul. Modrzewiowa 30a

Przedszkole  Publiczne  Parafii  Rzymsko-Katolickiej  św. Szczepana

ul. Markiefki 89

Publiczne  Przedszkole  Zgromadzenia  Sióstr  Świętej Jadwigi

ul. Leopolda 1 - 3

Punkt Przedszkolny „Przytulny Kącik”, ul. Kujawska 4a

 

Szkoły podstawowe:

13 w Zespole  Szkolno-Przedszkolnym nr 4, ul. Wróblewskiego 42-44

40 z oddziałami gimnazjalnymi, ul. Słowiańska 1

Szkoła Podstawowa dla Chłopców „Kuźnica”, ul. Słowiańska 1

Szkoła Podstawowa SRK AK z oddziałami gimnazjalnymi,     ul. Ścigały 17

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 39 z oddziałami gimnazjalnymi, ul. Ścigały 17

 

Szkoły ponadpodstawowe:

4. Inne placówki:

Placówki  Opiekuńczo-Wychowawcze Zgromadzenia Sióstr Świętej

Jadwigi         ul. Leopolda 1 – 3

powrót

BRYNÓW

Przedszkola:

 

Szkoły podstawowe:

11 ul. Nasypowa 16

 

Szkoły ponadpodstawowe:

 

Inne placówki:

Dom  Dziecka  „Zakątek” ul. Brynowska 70 a

 

powrót

DĄBRÓWKA MAŁA

Przedszkola:

 

Szkoły podstawowe:

Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego ul. Techników 7

 

Szkoły ponadpodstawowe:

LO Mistrzostwa Sportowego ul. Techników 7

Zespół  Szkół  Technicznych  i  Ogólnokształcących ul. Techników 9

 

Inne placówki:

powrót

Os. JÓZEFOWIEC

Przedszkola:

47 z oddziałami integracyjnymi ul. Słoneczna 60

73 ul Słoneczna 77 a

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Bajkowa Kraina ul. Józefowska 5

 

Szkoły podstawowe:

17 ul. Dekerta 1 i filia ul. Józefowska 52 - 54

 

Szkoły ponadpodstawowe:

XIV LO im. Gen. H. Sucharskiego ul. Józefowska 32

 

Inne placówki:

powrót

KOSZUTKA

Przedszkola:

14 ul. kard. Wyszyńskiego 16 a

20 ul Ordona 11

52 ul. Iłłakowiczówny 15

Przedszkole  Społeczne  Stowarzyszenia  Artystyczno-Oświatowego

ul. Grażyńskiego 47

 

Szkoły podstawowe:

36 z oddziałami gimnazjalnymi    ul. Iłłakowiczówny 13

62 ul. Ordona 3 d

 

Szkoły ponadpodstawowe:

IV  LO    im.  gen. Maczka ul. Katowicka 54

 

Inne placówki:

powrót


Os. PADEREWSKIEGO

Przedszkola:

55 w Zespole Szkół i Placówek nr 1 ul. gen. Szeptyckiego 3

87 ul. Graniczna 44

Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Siódemki” ul. Graniczna 42

 

Szkoły podstawowe:

4 z oddziałami gimnazjalnymi       ul. Graniczna 46

12 w Zespole Szkół i Placówek nr 1 z oddziałami gimnazjalnymi ul. Paderewskiego 46

 

Szkoły ponadpodstawowe:

Inne placówki:

powrót

 

ŚRÓDMIEŚCIE

Przedszkola:

2 ul. bpa Kubiny 4

3 ul Barbary 25

5 ul. Zajączka 6

33 ul. Powstańców 23

35 ul. Rybnicka 1

36 ul. Zacisze 2

Przedszkole Niepubliczne im. Matki Laury Moezzi Katolickiej Fundacji Dzieciom   ul. Kilińskiego 15

Przedszkole  Niepubliczne  „Pałacyk” (przy Pałacu Młodzieży)

ul. Mikołowska 26

 

Szkoły podstawowe:

1 ul. Jagiellońska 18

15 ul. bpa Adamskiego 24

37 ul. Lompy 17

Społeczna  Szkoła  Podstawowa nr 1 STO z oddziałami gimnazjalnymi ul. Mikołowska 26

Szkoła  Podstawowa  Specjalna nr 7 z oddziałami gimnazjalnymi ul. Szkolna 5

 

Szkoły ponadpodstawowe:

I LO im. Kopernika z oddziałami gimnazjalnymi      ul. Sienkiewicza 74

II LO im. Konopnickiej z oddziałami gimnazjalnymi ul. Głowackiego 6

LO Mistrzostwa Sportowego ul. Techników 7

Społeczne Liceum Ogólnokształcące SRiN ul. Francuska 80

I  Społeczne  LO  STO z oddziałami gimnazjalnymi   im. Konarskiego ul. Mikołowska 26

Katolickie  LO  im. Szramka ul Kobylińskiego 4

Śląskie  Techniczne  Zakłady  Naukowe u l. Sokolska 26

Zespół  Szkół  Ekonomicznych ul. Raciborska 3

 

Inne placówki:

Dom  Dziecka „Tęcza” ul. Rybnicka 1

Dom  Dziecka  „Stanica” ul. Plebiscytowa 46

 

powrót

 

ZAWODZIE

Przedszkola:

6 w Zespole  Szkolno-Przedszkolnym nr 5 al. Roździeńskiego 82

19 w Zespole  Szkolno-Przedszkolnym nr 6 ul. Marcinkowskiego 17

67 z oddziałami integracyjnymi ul. Roździeńskiego 88

74 ul. Roździeńskiego 96

95 ul. Piaskowa 1

 

Szkoły podstawowe:

2 w Zespole  Szkolno-Przedszkolnym nr 5 al. Roździeńskiego 82

16 w Zespole  Szkół nr 1 z oddziałami gimnazjalnymi ul. Staszica 2

31 w Zespole  Szkolno-Przedszkolnym nr 6 ul. Marcinkowskiego 17

 

Szkoły ponadpodstawowe:

X  LO im. Paderewskiego ul. K. Miarki 6

Zasadnicza  Szkoła  Zawodowa nr 9 w Zespole  Szkół nr 1 ul. Staszica 2

4. Inne placówki:

powrót


PRZEDSZKOLA

2 3 5  6 14 19 20 22 33 35 36 47 48 49 52 55 67 70 72 73 74 87 95 97

Bajkowe Przedszkole NZOZ "MEDICAL-CENTER" Sp. z.o.o. ul. Modrzewiowa 30a

Przedszkole Publiczne Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Szczepana ul. Markiefki 89

Przedszkole Społeczne Stowarzyszenia Artystyczno-Oświatowego ul. Grażyńskiego 47

Przedszkole Niepubliczne im. Matki Laury Moezzi Katolickiej Fundacji Dzieciom ul. Kilińskiego 15

Przedszkole Niepubliczne „Pałacyk” (przy Pałacu Młodzieży) ul. Mikołowska 26

Publiczne Przedszkole Zgromadzeni Sióstr Świętej Jadwigi ul. Leopolda 1-3

Punkt Przedszkolny „Przytulny Kącik” ul. Kujawska 4a

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Bajkowa Kraina ul. Józefowska 5

Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Siódemki” ul. Graniczna 42

 

powrót

SZKOŁY PODSTAWOWE

1 2 11 12 13 15 16 17 31 36 37 40 62

Szkoła Podstawowa dla Chłopców „Kuźnica”, ul. Słowiańska 1

Szkoła Podstawowa SRK AK, ul. Ścigały 17

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO ul. Mikołowska 26

Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego ul. Techników 7

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 7 ul. Szkolna 5

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 39 ul. Ścigały 17

 

powrót

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

I LO im. Kopernika ul. Sienkiewicza 74

II LO im. Konopnickiej ul. Głowackiego 6

IV LO im. Maczka ul. Katowicka 54

X LO im. Paderewskiego ul. K. Miarki 6

XIV LO im. gen. H. Sucharskiego ul. Józefowska 32

LO Mistrzostwa Sportowego ul. Techników 7

Społeczne Liceum Ogólnokształcące SRiN ul. Francuska 80

I Społeczne LO STO im. Konarskiego ul. Mikołowska 26

Katolickie LO im. Szramka ul. Kobylińskiego 4

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe ul. Sokolska 26

Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Raciborska 3

Zespół Szkół nr 1 – Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9 ul. Staszica 2

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Techników 9

powrót

INNE PLACÓWKI

Dom Dziecka „Tęcza” ul. Rybnicka 1

Dom Dziecka „Stanica” ul. Plebiscytowa 46

Dom  Dziecka  „Zakątek” ul. Brynowska 70 a

Placówki  Opiekuńczo-Wychowawcze Zgromadzenia Sióstr Św. Jadwigi ul. Leopolda 1 - 3

 

Wersja do wydruku w poniższym załączniku (attachment)