• SKRZYNKA Z NARZĘDZIAMI –

    SKUTECZNE TECHNIKI WYCHOWAWCZE

     

    CHWALENIE NAGRODY POLECENIA

     

    WYLICZANIE ZASADY KONSEKWENCJE

    ŹRÓDŁO: A. Kołakowski, A. Pisula,  SPOSÓB NA TRUDNE DZIECKO

     

     

    SZEŚĆ ETAPÓW SKUTECZNEGO WYDAWANIA POLECEŃ

    1. PODEJDŹ DO DZIECKA

    2. ZDOBĄDŹ JEGO UWAGĘ (DOTKNIJ JEGO RAMIENIA, NAWIĄŻ KONTAKT WZROKOWY, ZAWOŁAJ PO IMIENIU)

    3. SFORMUŁUJ JEDNOZNACZNE, DWU-, TRZYWYRAZOWE POLECENIE – WYDAWAJ KRÓTKIE POLECENIA

    4. POPROŚ DZIECKO, BY POWTÓRZYŁO POLECENIE

    5. POWTÓRZ POLECENIE TYLE RAZY, ILE UWAŻASZ, ŻE DZIECKO POTRZEBUJE, POPROŚ, BY DZIECKO JE POWTÓRZYŁO

    6. DOPILNUJ WYKONANIA POLECENIA (NIE ODCHODŹ OD DZIECKA, AŻ NIE SKOŃCZY ZADANIA!)

    WYLICZANIE –

    PRZYPOMINANIE ZASADY

    I ETAP:

    1. PRZYPOMINANIE ZASADY – POWTÓRZENIE DZIECKU NASZYCH OCZEKIWAŃ, ZANIM POJAWI SIĘ NIEPOŻĄDANE ZACHOWANIE LUB TUŻ PO TYM, JAK SIĘ ONO POJAWI

    2. SPOSÓB NA PRZYPOMNIENIE ZASADY TO ZAPYTANIE DZIECKA, JAKA OBOWIĄZUJE NAS ZASADA DOTYCZĄCA DANEGO ZACHOWANIA, NP. JAKA OBOWIĄZUJE NAS ZASADA DOTYCZĄCA SPRZĄTANIA UBRAŃ

    KOLEJNE DZIAŁANIA:

    1. W MOMENCIE, GDY DZIECKO ZACZNIE ZACHOWYWAĆ SIĘ W SPOSÓB POŻADANY, NALEŻY WZMOCNIĆ JEGO ZACHOWANIE NP. PRZEZ POCHWAŁĘ CZYLI ZAUWAŻENIE TEGO, CO ROBI DOBRZE

    2. W MOMENCIE, GDY DZIECKO ODMAWIA ZMIANY ZACHOWANIA NALEŻY PRZYPOMNIEĆ ZASADĘ WRAZ Z KONSEKWENCJAMI JEJ NIEPRZESTRZEGANIA,

    3. PO CHWILI WYCIĄGNĄĆ TE KONSEKWENCJE

    (ważne, aby mieć pewność, że przyczyną zachowania dziecka nie jest zapomnienie zasady)

     

    CHWALENIE -

    CZYLI WZMACNIANIE POŻĄDANEGO,

    ALE RZADKIEGO ZACHOWANIA

     

    REGUŁY SKUTECZNEGO STOSOWANIA POCHWAŁ

    1. CHWALCIE SWOJE DZIECKO SKORO TYLKO ZASTOSUJE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ WAS POLECENIA

    2. USTALCIE CZAS ĆWICZEŃ, INNYMI SŁOWY STWÓRZCIE OKAZJĘ DO CHWALENIA

    3. POLECENIA - PROŚBY POWINNY BYĆ MOŻLIWE DO WYKONANIA PRZEZ DZIECKO W BARDZO KRÓTKIM CZASIE I NIE POWINNY WYMAGAĆ OD NIEGO DŁUŻSZEGO WYSIŁKU

    4. CODZIENNIE WIECZOREM POROZMAWIAJCIE Z DZIECKIEM JESZCZE RAZ O WYPEŁNIONYCH PRZEZ NIE POLECENIACH I REGUŁACH PRZESTRZEGANYCH W CIĄGU DNIA – ROZMOWA O SUKCESACH POD KONIEC DNIA DAJE MOŻLIWOŚĆ OKAZANIA DZIECKU JESZCZE RAZ, JAK BARDZO JEST DLA WAS WAŻNE I JAK DOCENIECIE JEGO WYSIŁEK WŁOŻONY W POPRAWĘ ZACHOWANIA

    5. W SZCZEGÓLNY SPOSÓB CHWALCIE DZIECKO, KIEDY WYKONA JAKIEŚ ZADANIE BEZ WASZEGO POLECENIA

    6. MOŻNA RÓWNIEŻ POMYŚLEĆ O JAKIEŚ MAŁEJ NAGRODZIE

     

     

    KONSTRUOWANIE POCHWAŁY

     

    OPIS ZACHOWANIA - OPISUJĘ TO, CO WIDZĘ NA ZASADZIE STOP-KLATKA

    NAZWA CECHY – WYBIERAM CECHĘ, JAKĄ W TEJ SYTUACJI CHCĘ WZMOCNIĆ – „ JESTEŚ …”

     

    POZYTYWNA EMOCJA – POKAŻ DZIECKU, ŻE CIESZY CIĘ JEGO ZACHOWANIE, NAZWIJ TO, CO ODCZUWASZ – CIESZĘ SIĘ,

     

     

    NAGRODY – CZYLI POZYTYWNE KONSEKWENCJE

     

     

    CECHY SKUTECZNEJ NAGRODY:

    REGUŁA 7xN

    1. NATYCHMIASTOWA – OTRZYMANA NATYCHMIAST PO WYKONANIU OCZEKIWANEGO ZADANIA

    2. NIEPODWAŻALNA – DOTRZYMUJĄ OBIE STRONY – JEŚLI JEDNA STRONA WYWIĄZAŁA SIĘ Z UMOWY, MUSI TO ZROBIĆ TEŻ DRUGA

    3. NIEPODZIELNA – BEZ ZGODY ZDOBYWCY NIE MOŻNA JEJ DZIELIĆ Z INNYMI.

    ·CZAS SPĘDZONY Z RODZICAMI SAM NA SAM

    ·SŁODYCZE TYLKO DLA NAGRADZANEGO BEZ SUGEROWANIA DZIELENIA SIĘ Z RODZEŃSTWEM

    4. NAMACALNA – JASNO OKREŚLONA, NAZWANA

    5. NATURALNA – PROPORCJONALNA DO WYSIŁKU DZIECKA, NIE MOŻE BYĆ PRZEKUPSTWEM

    6. NA MIARĘ – ZGODNA Z ZAINTERESOWANIAMI I OCZEKIWANIAMI DZIECKA

    7. NATARCZYWIE PRZEZ DZIECKO OCZEKIWANA – NAGRODA, KTÓRA POWSZECHNIEJE PRZESTAJE MOTYWOWAĆ. TRZEBA JĄ CZĘSTO ZMIENIAĆ

     

     

    CECHY NAGRODY JAKO POZYTYWNEJ KONSEKWENCJI:

    WIADOMO, W JAKI SPOSÓB MOŻNA JĄ ZDOBYĆ

    JAKA JEST

    ILE TRWA CZASU

    JAKA JEST JEJ WARTOŚĆ

     

     

    KONSEKWENCJE – ZAMIAST KARANIA

     

    1. WSKAŻ JAK DZIECKO POWINNO SIĘ ZACHOWAĆ ZANIM ZDĄŻY ZROBIĆ

    COŚ NIE TAK

    2. WYRAŹ OSTRY SPRZECIW BEZ OSKARŻANIA

    3. WYRAŹ SWOJE UCZUCIA I OCZEKIWANIA. OCENIAJ ZACHOWANIA DZIECKA, A NIE DZIECKO

    4. POKAŻ, JAK NAPRAWIĆ ZŁO. TAKŻE TO WYRZĄDZONE PRZYPADKIEM

    5. DAJ DZIECKU MOŻLIWOŚĆ WYBORU

    6. JEŚLI JEST TO POTRZEBNE, TO DZIAŁAJ, I TO ZDECYDOWANIE

    7. POZWÓL PONIEŚĆ KONSEKWENCJE ZŁEGO ZACHOWANIA

    8. NIE SŁUCHAJ PROTESTÓW, UDAWAJ, ŻE NIE SŁYSZYSZ KRZYKÓW, NIEGRZECZNYCH SŁÓW

    9. SPOKOJNIE POWTÓRZ POLECENIE KILKAKROTNIE

    10. W RAZIE PROTESTU ODEŚLIJ DZIECKO DO BEZPIECZNEGO, CICHEGO NUDNEGO MIEJSCA NA KILKA MINUT (3-4 MINUTY), AŻ NIE PRZESTANIE PŁAKAĆ LUB KRZYCZEĆ    ABC_wychowania_-_poradnik_rodzica.doc