• Rejon działania

     

    PORADNI   PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ   nr   5

     

     

    Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.

    W  przypadku dzieci nieuczęszczających do szkoły (przedszkola) oraz ich rodziców, pomocy udziela Poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

     

     

    Spis placówek w poszczególnych dzielnicach:

     

    BOGUCICE

    BRYNÓW

    DĄBRÓWKA MAŁA

    Os. JÓZEFOWIEC

    KOSZUTKA

    Os. PADEREWSKIEGO

    ŚRÓDMIEŚCIE

    ZAWODZIE

    _ 9

     

    Spis placówek wg typów:

    PRZEDSZKOLA_ 10

    SZKOŁY   PODSTAWOWE_ 10

    SZKOŁY   PONADPODSTAWOWE

    INNE   PLACÓWKI 11

     

     

     

    BOGUCICE

     

    Przedszkola:

    22      ul. Kopalniana 4 d

    49      ul gen. Pułaskiego 9

    97      ul. Wiślana 9

    Bajkowe Przedszkole NZOZ „Medical-Center” Sp. z.o.o. ul. Modrzewiowa 30a

    Zespół  Szkolno-Przedszkolny  nr 4 (dawne P nr 70)   ul. Wróblewskiego 42-44

    Publiczne  Przedszkole  Zgromadzenia  Sióstr  Świętej  Jadwigi

    ul. Leopolda 1 - 3

    Przedszkole  Publiczne  Parafii  Rzymsko-Katolickiej  św. Szczepana

    ul. Markiefki 89

     

    Szkoły podstawowe:

    Zespół  Szkolno-Przedszkolny  nr 4 (dawna SP nr 13) ul. Wróblewskiego 42-44

    Katolicka  Szkoła  Podstawowa ul. Ścigały 17

    Szkoła  Podstawowa  Specjalna nr 39           ul. Ścigały 17

     

    Szkoły ponadpodstawowe:

    Inne placówki:

    Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Zgromadzenia Sióstr Świętej

    Jadwigi         ul. Leopolda 1 – 3

    powrót

     

     

     

    BRYNÓW

     

    Przedszkola:

    Szkoły podstawowe:

    11      ul. Nasypowa 16

     

    Szkoły ponadpodstawowe:

    Inne placówki:

    powrót

     

     

    DĄBRÓWKA  MAŁA

     

    Przedszkola:

    Szkoły podstawowe:

    Szkoły ponadpodstawowe:

    Zespół  Szkół  Technicznych  i  Ogólnokształcących       ul. Techników 9

     

    Inne placówki:

    powrót

     

     

     

    Os. JÓZEFOWIEC

     

    Przedszkola:

    47 z oddziałami integracyjnymi    ul. Słoneczna 60

    73      ul Słoneczna 77 a

     

    Szkoły podstawowe:

    17      ul. Dekerta 1 i filia ul. Józefowska 52 - 54

     

     

    Szkoły ponadpodstawowe:

    XIV LO im. Gen. H. Sucharskiego       ul. Józefowska 32

     

    Inne placówki:

    powrót

     

     

     

    KOSZUTKA

     

    Przedszkola:

    14      ul. kard. Wyszyńskiego 16 a

    20      ul Ordona 11

    52      ul. Iłłakowiczówny 15

    Przedszkole  Społeczne  Stowarzyszenia  Artystyczno-Oświatowego

    ul. Grażyńskiego 47

     

    Szkoły podstawowe:

    36      ul. Iłłakowiczówny 13

    62      ul. Ordona 3 d

     

     

    Szkoły ponadpodstawowe:

    IV  LO    im.  gen. Maczka         ul. Katowicka 54

     

    Inne placówki:

    powrót

     

     

     

    ŚRÓDMIEŚCIE

     

    Przedszkola:

      2      ul. bpa Kubiny 4

      3      ul Barbary 25

      5      ul. Zajączka 6

      6      ul. Uniwersytecka 15

    33      ul. Powstańców 23

    35      ul. Rybnicka 1

    36      ul. Zacisze 2

    Przedszkole Niepubliczne im. Matki Laury Moezzi Katolickiej Fundacji Dzieciom      ul. Kilińskiego 15

    Przedszkole  Niepubliczne  „Pałacyk” (przy Pałacu Młodzieży)

    ul. Mikołowska 26

     

    Szkoły podstawowe:

    1        ul. Jagiellońska 18

    15      ul. bpa Adamskiego 24

    37      ul. Lompy 17

    Społeczna  Szkoła  Podstawowa  nr 1 STO   ul. Mikołowska 26

    Szkoła  Podstawowa  Specjalna  nr  7           ul. Szkolna 5

     

    Szkoły ponadpodstawowe:

     I LO  im. Kopernika        ul. Sienkiewicza 74

    II LO   im. Konopnickiej    ul. Głowackiego 6

    Społeczne Liceum Ogólnokształcące SRiN             ul. Francuska 80

    I  Społeczne  LO  STO     im. Konarskiego    ul. Mikołowska 26

    Katolickie  LO        im. Szrama            ul. Kobylińskiego 4

    Śląskie  Techniczne  Zakłady  Naukowe       ul. Sokolska 26

    Zespół  Szkół  Ekonomicznych           ul. Raciborska 3

     

    Inne placówki:

    Dom  Dziecka  „Tęcza”             ul. Rybnicka 1

    Dom  Dziecka  „Stanica”           ul. Plebiscytowa 46

     

    powrót

     

     

     

    Os.  PADEREWSKIEGO

     

    Przedszkola:

    55      ul. gen. Szeptyckiego 3

    87      ul. Graniczna 44

              Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Siódemki”        ul. Graniczna 42

     

    Szkoły podstawowe:

    12      ul. Paderewskiego 46

     

    Szkoły ponadpodstawowe:

    Inne placówki:

    powrót

     

     

     

    ZAWODZIE

     

    Przedszkola:

    19      ul. Marcinkowskiego 13

    67 z oddziałami integracyjnymi    ul. Roździeńskiego 88

    74      ul. Roździeńskiego 96

    95      ul. Piaskowa 1

     

    Szkoły podstawowe:

      2      ul. Roździeńskiego 82

    31      ul. Marcinkowskiego 17

     

    Szkoły ponadpodstawowe:

    X  LO    im. Paderewskiego       ul. K. Miarki 6

    Zasadnicza  Szkoła  Zawodowa  nr 9       ul. Staszica 2

     

    Inne placówki:

    powrót

     

     

     

    PRZEDSZKOLA

     

    Miejskie Przedszkola nr:      2        3        5        6      14      19      20      22     33      35      36      47      48        49      52      55      67      73      74      87      95      97

    Bajkowe Przedszkole NZOZ „Medical-Center” Sp. z.o.o. ul. Modrzewiowa 30a

    Zespół  Szkolno-Przedszkolny  nr 4 (dawne P nr 70)         ul. Wróblewskiego 42-44

    Publiczne  Przedszkole  Zgromadzeni  Sióstr  Świętej  Jadwigi

    ul. Leopolda 1 - 3

    Przedszkole  Publiczne  Parafii  Rzymsko-Katolickiej  św.  Szczepana

    ul. Markiefki 89

    Przedszkole  Społeczne  Stowarzyszenia  Artystyczno-Oświatowego

    ul. Grażyńskiego 47

    Przedszkole  Niepubliczne  im.  Matki  Laury  Moezzi Katolickiej Fundacji Dzieciom

    ul. Kilińskiego 15

    Przedszkole  Niepubliczne  „Pałacyk” (przy Pałacu Młodzieży)

    ul. Mikołowska 26

    Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Siódemki”        ul. Graniczna 42

    powrót

     

     

     

    SZKOŁY   PODSTAWOWE

     

     

    Szkoły Podstawowe nr:      1        2        11      12      15      17      31      36      37      62

    Zespół  Szkolno-Przedszkolny  nr 4 (dawna SP nr 13)      ul. Wróblewskiego 42-44

    Katolicka  Szkoła  Podstawowa     ul. Ścigały 17

    Społeczna  Szkoła  Podstawowa  nr 1 STO     ul. Mikołowska 26

    Szkoła  Podstawowa  Specjalna  nr 7            ul. Szkolna 5

    Szkoła  Podstawowa  Specjalna  nr 39          ul. Ścigały 17         

    powrót

     

     

     

    SZKOŁY   PONADPODSTAWOWE

     

     

    I LO im. Kopernika        ul. Sienkiewicza 74

    II LO   im. Konopnickiej    ul. Głowackiego 6

    IV LO im. Maczka            ul. Katowicka 54

    X LO  im. Paderewskiego          ul. K. Miarki 6

    XIV LO im. Gen. H. Sucharskiego       ul. Józefowska 32

    Społeczne Liceum Ogólnokształcące SRiN   ul. Francuska 80

     I  Społeczne  LO  STO    im. Konarskiego              ul. Mikołowska 26

    Katolickie  LO        im. Szrama            ul. Kobylińskiego 4

    Śląskie  Techniczne  Zakłady  Naukowe       ul. Sokolska 26

    Zespół  Szkół  Ekonomicznych           ul. Raciborska 3

    Zespół  Szkół  nr 1 – Zasadnicza  Szkoła  Zawodowa  nr 9          ul. Staszica 2

    Zespół  Szkół  Technicznych  i  Ogólnokształcących       ul. Techników 9

    powrót

     

     

     

    INNE   PLACÓWKI

     

     

    Dom  Dziecka  „Tęcza”             ul. Rybnicka 1

    Dom  Dziecka  „Stanica”           ul. Plebiscytowa 46

    Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Zgromadzenia Sióstr Św. Jadwigi ul. Leopolda 1 – 3

                                        powrót