• Forum Wymiany Doświadczeń Doradców Zawodowych

     

    20 września 2018 r. w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 5 w Katowicach odbyło się kolejne spotkanie Forum Wymiany Doświadczeń Doradców Zawodowych. Powołanie Forum nastąpiło w poprzednim roku szkolnym w wyniku inicjatywy doradcy zawodowego z naszej Poradni Wiesławy Bocian-Misztal. Mała garstka zainteresowanych towarzyszyła sobie wzajemnie, by zadanie priorytetowe MEN na rok 2017/2018 dot. wprowadzenia doradztwa zawodowego do szkół i placówek było sprawnie realizowane. W obecnym roku szkolnym, na zaproszenie doradców zawodowych naszej Poradni Wiesławy Bocian-Misztal i Joanny Piwkowskiej, przybyło 11 osób. Chęć wspólnej pracy zadeklarowały następujące instytucje  i placówki oświatowe:

    • Szkoła Podstawowa Nr 17
    • Szkoła Podstawowa nr 13
    • Szkoła Podstawowa nr 36
    • Szkoła Podstawowa nr 1
    • Szkoła Podstawowa Nr 11
    • Szkoła Podstawowa Nr 39
    • Społeczna Szkoła Podstawowa
    • Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych STO
    • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
    • Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe
    • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5
    • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6
    • Zespół Szkół Nr 1

    Jednym z głównych celów działalności Forum jest integracja środowiska związanego z doradztwem edukacyjno-zawodowym placówek z rejonu działania Poradni, prowadzenie wspólnych projektów, przedsięwzięć oraz popularyzowanie wiedzy z dziedziny doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz wymiana doświadczeń i informacji pomiędzy instytucjami zajmującymi się doradztwem zawodowym. Aktywność instytucji zrzeszonych na jednej platformie współdziałania daje możliwość większego wsparcia uczniów i ich rodziców. Pozwoli to uczniom na efektywniejsze zaprojektowanie własnego rozwoju zawodowego zgodnego z osobistym potencjałem i potrzebami rynku pracy. Młodzież bardzo często  ma poważne problemy w ocenie własnych możliwości i predyspozycji zawodowych. To z kolei skutkuje złym wyborem ścieżki kształcenia, rozczarowaniami i w konsekwencji utratą wiary we własne możliwości. Ponieważ na wybór drogi zawodowej przez młodzież znaczący wpływ mają rodzice, zamierza oferować im pomoc w pozytywnym wsparciu swego dziecka przy podejmowaniu decyzji edukacyjno – zawodowych. Wsparcie polegać będzie na przekazaniu rzetelnych informacji na temat zdolności i preferencji zawodowych dziecka, a także tendencji zmian na rynku edukacyjnym i rynku pracy na wielu płaszczyznach w oparciu o uporządkowane informacje pochodzące z różnych instytucji.

    Forum Wymiany Doświadczeń pozostaje otwarte, a jej członkowie gorąco zapraszają. Członkiem może zostać każda instytucja, która zamierza uczestniczyć w działaniach podejmowanych przez Forum.

     

    Podstawy prawne do realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego:

    https://doradztwo.ore.edu.pl/akty-prawne/#panel-element-1