• Dlaczego warto diagnozować dziecko w poradni psychologiczno-pedagogicznej?

   •  

    Poradnia psychologiczno-pedagogiczna to miejsce w którym specjaliści, tacy jak: psycholog, pedagog  oraz logopeda mogą dokonać pełnej oceny rozwoju dziecka. Taka wielospecjalistyczna diagnoza pozwala ocenić czy dane dziecko rozwija się prawidłowo czyli harmonijne czy też nie.

    Należy pamiętać, że wykrycie określonych trudności w funkcjonowaniu daje szanse na wdrożenie odpowiedniej pomocy, np. medycznej, rehabilitacyjnej, pedagogicznej, psychologicznej czy logopedycznej. Im wcześniej dowiemy się co utrudnia naszemu dziecku właściwy rozwój i osiąganie sukcesów,tym lepiej. Często wczesne wykrycie zaburzeń pozwala uniknąć pewnych trudności w późniejszym życiu.

    Wczesna diagnoza jest szczególnie ważna w celu wdrożenia wczesnego wspomagania rozwoju (wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania stymulujące prawidłowy rozwój dziecka):

    https://www.youtube.com/watch?v=64XAJeyiXUY