• ORGANIZACJA PRACY PPP-5
     • ORGANIZACJA PRACY PPP-5

      Najważniejsze Informacje dot. organizacji Pracy PPP nr 5 w Katowicach w okresie epidemii COVID-19

      1. W związku z aktualną organizacją pracy poradni, klienci zostają zapoznani z obowiązującymi procedurami korzystania z usług za pośrednictwem strony www (szczegółowe informacje dot. diagnozy znajdują się w zakładce "Strefa rodzica" - najczęściej zadawane pytania), informacji wywieszonych na terenie placówki oraz  rozmów telefonicznych z pracownikami.
      2. Wszelkie dokumenty można dostarczać do poradni osobiście (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu), jak również można nadal dostarczać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub pozostawić w skrzynce pocztowej przed wejściem do poradni. 
      3. W momencie telefonicznego umawiania wizyty rodzic zostaje poinformowany o warunkach pracy w poradni w związku z zagrożeniem epidemicznym. Niewyrażenie zgody na warunki badania, stosowanie środków ochronnych (maseczek/przyłbic) jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na badanie.
      4. Pracownik pedagogiczny umawia dziecko/ucznia na wizytę telefonicznie, przeprowadzając jednocześnie wywiad epidemiologiczny i ewentualnie diagnostyczny, który potem rodzic/opiekun prawny dziecka podpisuje podczas wizyty.
      5. Rodzic zostaje poinformowany o konieczności przygotowania dziecka do spotkania na terenie poradni poprzez rozmowę z dzieckiem o badaniu i konieczności zachowania dystansu, noszenia środków ochronnych oraz pozostaniu podczas badania bez rodzica.
      6. W miarę możliwości na wizytę w poradni dziecko/uczeń zgłąsza się z jednym opiekunem.
      7. Osoby umówione na wizytę zgłaszają się do poradni punktualnie na wyznaczoną godzinę, nie przychodzą wcześniej w celu uniknięcia zbędnego czasu przebywania na terenie poradni, a jeżeli przyjdą wcześniej oczekują na zewnątrz placówki.
      8. Na diagnozę przyjmowane są osoby bez obserwowanych objawów chorobowych, nie objęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym (informację uzyskuje się telefonicznie w momencie umawiania na wizytę, która jest ponownie weryfikowana telefonicznie na dzień przed wyznaczonym terminem wizyty).
      9. Badany oraz rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek posiadania własnych środków ochrony osobistej w postaci: maseczek/przyłbic i rękawiczek jednorazowych. Odległość między osobą badającą, a badanym i towarzyszącymi opiekunami to minimum 1,5 metra.
      10. Dziecko umawiane na diagnozę, w miarę możliwość,  powinno być zaopatrzone we własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki lub inne wskazane przez umawiającego wizytę specjalistę), wodę do picia, chusteczki higieniczne.
      11. Przy wejściu na teren placówki, rodzic/prawny opiekun/pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia zgodnie ze stanem faktycznym (treść oświadczeń znajduje się w zakładce "Strefa rodzica" - dokumenty do pobrania). Następnie, za zgodą, przez wyznaczonego pracownika przeprowadzany jest pomiar temperatury ciała klientom termometrem bezdotykowym. 
      12. Przed przystąpieniem do badania, osoba badająca, rodzic/opiekun i dziecko są zobowiązani do zdezynfekowania rąk.
      13. Dziecko umówione do badań pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica/prawnego opiekuna/opiekuna pow w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności  opiekuna.
      14. Rodzic/opiekun oczekuje na dziecko w miejscu wyznaczonym w poradni lub na zewnątrz poradni.
      15. Jeżeli Rodzic/Opiekun będzie przebywał na terenie placówki dostosowuje się do wskazań pracownika dotyczących sposobu oczekiwania na dziecko.
      16. Wywiad, omówienie wyników badania z rodzicami/prawnymi opiekunami w miarę mozliwości prowadzone są telefonicznie lub online.

       

      Bardzo prosimy o wyrozumiałość

      Dyrektor PPP nr 5

       

      REKOMENDACJE MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

      dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z przypadkami zachorowań na koronawirusa

      https://www.gov.pl/web/edukacja/rekomendacje-ministra-edukacji-narodowej-dla-dyrektorow-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych

      Bieżące informacje i komunikaty

      Przypominamy, że na stronach Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego znajdują się aktualne informacje na temat koronawirusa. Zachęcamy do ich odwiedzania:

      Infolinia Ministerstwa Zdrowia

      W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo)