• ORGANIZACJA PRACY PPP-5
     • ORGANIZACJA PRACY PPP-5

      Najważniejsze Informacje dot. organizacji Pracy PPP nr 5 w Katowicach w okresie epidemii COVID-19

      1. W związku z aktualną organizacją pracy poradni, klienci zostają zapoznani z obowiązującymi procedurami korzystania z usług za pośrednictwem strony www (szczegółowe informacje dot. diagnozy znajdują się w zakładce "Strefa rodzica" - najczęściej zadawane pytania), informacji wywieszonych na terenie placówki oraz  rozmów telefonicznych z pracownikami.
      2. Wszelkie dokumenty można dostarczać do poradni osobiście (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu), jak również można nadal dostarczać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub pozostawić w skrzynce pocztowej przed wejściem do poradni. 
      3. W momencie telefonicznego umawiania wizyty rodzic zostaje poinformowany o warunkach pracy w poradni w związku z zagrożeniem epidemicznym. Niewyrażenie zgody na warunki badania, stosowanie środków ochronnych (maseczek/przyłbic) jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na badanie.
      4. Pracownik pedagogiczny umawia dziecko/ucznia na wizytę telefonicznie, przeprowadzając jednocześnie wywiad epidemiologiczny i ewentualnie diagnostyczny, który potem rodzic/opiekun prawny dziecka podpisuje podczas wizyty.
      5. Rodzic zostaje poinformowany o konieczności przygotowania dziecka do spotkania na terenie poradni poprzez rozmowę z dzieckiem o badaniu i konieczności zachowania dystansu, noszenia środków ochronnych oraz pozostaniu podczas badania bez rodzica.
      6. W miarę możliwości na wizytę w poradni dziecko/uczeń zgłąsza się z jednym opiekunem.
      7. Osoby umówione na wizytę zgłaszają się do poradni punktualnie na wyznaczoną godzinę, nie przychodzą wcześniej w celu uniknięcia zbędnego czasu przebywania na terenie poradni, a jeżeli przyjdą wcześniej oczekują na zewnątrz placówki.
      8. Na diagnozę przyjmowane są osoby bez obserwowanych objawów chorobowych, nie objęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym (informację uzyskuje się telefonicznie w momencie umawiania na wizytę, która jest ponownie weryfikowana telefonicznie na dzień przed wyznaczonym terminem wizyty).
      9. Badany oraz rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek posiadania własnych środków ochrony osobistej w postaci: maseczek i rękawiczek jednorazowych. Odległość między osobą badającą, a badanym i towarzyszącymi opiekunami to minimum 1,5 metra.
      10. Dziecko umawiane na diagnozę, w miarę możliwość,  powinno być zaopatrzone we własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki lub inne wskazane przez umawiającego wizytę specjalistę), wodę do picia, chusteczki higieniczne.
      11. Przy wejściu na teren placówki, rodzic/prawny opiekun/pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia zgodnie ze stanem faktycznym (treść oświadczeń znajduje się w zakładce "Strefa rodzica" - dokumenty do pobrania). Następnie, za zgodą, przez wyznaczonego pracownika przeprowadzany jest pomiar temperatury ciała klientom termometrem bezdotykowym. 
      12. Przed przystąpieniem do badania, osoba badająca, rodzic/opiekun i dziecko są zobowiązani do zdezynfekowania rąk.
      13. Dziecko umówione do badań pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica/prawnego opiekuna/opiekuna pow w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności  opiekuna.
      14. Rodzic/opiekun oczekuje na dziecko w miejscu wyznaczonym w poradni lub na zewnątrz poradni.
      15. Jeżeli Rodzic/Opiekun będzie przebywał na terenie placówki dostosowuje się do wskazań pracownika dotyczących sposobu oczekiwania na dziecko.
      16. Wywiad, omówienie wyników badania z rodzicami/prawnymi opiekunami w miarę mozliwości prowadzone są telefonicznie lub online.

       

      Bardzo prosimy o wyrozumiałość

      Dyrektor PPP nr 5

       

      REKOMENDACJE MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

      dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z przypadkami zachorowań na koronawirusa

      https://www.gov.pl/web/edukacja/rekomendacje-ministra-edukacji-narodowej-dla-dyrektorow-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych

      Bieżące informacje i komunikaty

      Przypominamy, że na stronach Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego znajdują się aktualne informacje na temat koronawirusa. Zachęcamy do ich odwiedzania:

      Infolinia Ministerstwa Zdrowia

      W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo)

    • WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE PO POWROCIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
     • WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE PO POWROCIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

      W związku z powrotem uczniów do szkół i placówek, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Katowicach zaplanowała realizację działań w celu zapewnienia wsparcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli naszych rejonowych placówek.

      Zespół zadaniowy ds. wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego po powrocie do szkoły, powołany przez dyrektora opracował Program wsparcia w w.w. zakresie. Program powstał w oparciu o aktualną analizę potrzeb diagnozowanych na bieżąco przez poradnię oraz na podstawie informacji przekazanych pracownikom Poradni przez szkoły, w okresie 21-28.05.br., dotyczące diagnozowanych potrzeb w trzech obszarach (uczniowie, rodzice, nauczyciele). Celem działań programu poza bezpośrednim wsparciem w szkołach (zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami) jest również dostarczenie narzędzi do przeprowadzenia zajęć reintegracyjnych, a także prezentacja oferty  skierowanej do rodziców i nauczycieli dotyczącej możliwości udzielania wsparcia. 

      Poniżej prezentujemy linki do opracowanych narzędzi interaktywnych, które opracował zespół poradni:

      Padlet „Integracja”:  INTEGRACJA (padlet.com)

      Padlet „Emocje”:   EMOCJE (padlet.com)

      Opracowane Padlety zawierają gotowe do pobrania i wykorzystania mi.in:

      • scenariusze zajęć,
      • propozycje ćwiczeń, gier i zabaw dostosowane do różnych grup wiekowych,
      • karty pracy,
      • filmy, prezentacje
      • materiały informacyjne i wspierające dla rodziców i nauczycieli,
      • propozycje webinariów i szkoleń.

       

       

      Ponadto zachęcamy doradców zawodowych do zapoznania się z nowopowstałym: Blog spot Forum Wymiany Doświadczeń Doradców Zawodowych Miasta Katowice: https://forumdoradcowzawodowychkatowice.blogspot.com/

      Wszystkie bieżące informacje wraz z linkami dostępu do spotkań dla nauczycieli/ rodziców będziemy umieszczać na naszej stronie internetowej: www.ppp5katowice.eu

      Zachęcamy również do udziału w nowych formach wsparcia:

      Jednocześnie przypominamy, że w razie pytań lub pojawiających się potrzeb bezpośredniego wsparcia przez pracowników poradni w Państwa placówkach, prosimy o bezpośredni kontakt mailowy lub telefoniczny z opiekunami Państwa placówek z ramienia poradni, celem ustalenia szczegółowych form, terminów i możliwości wsparcia ze strony poradni.

    • Narodowy Spis Powszechny 2021
     • Narodowy Spis Powszechny 2021

      Do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
      Nie czekaj, spełnij swój obowiązek przed wakacjami!

      Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę https://spis.gov.pl/ i wypełnij formularz spisowy.

      Dokonując spisu za pośrednictwem aplikacji do samospisu należy wykazać wszystkie osoby, które
      w dniu 31.03.2021 r. o godzinie 24:00 mieszkały pod danym adresem. Wszystkie dodane i prawidłowo spisane osoby są zwolnione z obowiązku samospisu. Oznacza to, że osoby te nie muszą samodzielnie logować się do aplikacji spisowej, aby dokonać samospisu.

      Spisanie się przez Internet daje możliwość wzięcia udziału w Loterii i wygranie atrakcyjnych nagród!

      Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Loterii trwa do 7 lipca 2021 r. Im szybsze zgłoszenie do udziału w Loterii, tym większa szansa na wygraną!

      Jeżeli nie masz dostępu do komputera/Internetu zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon lub odwiedź najbliższy urząd gminy, gdzie na czas trwania spisu, urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca do spisania się przez Internet. Stanowisko do samospisu dostępne jest również
      w siedzibie Urzędu Statystycznego w Katowicach (po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie pod numerem 32 77 91 233).

      Jeśli nie spiszesz się przez Internet ani przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie dzwoniąc z numeru 22 828 88 88 lub 22 279 99 99, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą nie możesz odmówić mu przekazania danych. Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania.

      Możesz potwierdzić tożsamość rachmistrza spisowego, dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99 lub sprawdzając na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/.

      Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

      Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

      Chcesz sprawdzić, o co pytamy w spisie? Zapoznać się z ustawą spisową?
      Wejdź na https://spis.gov.pl/ i bądź na bieżąco!