• HARMONOGRAM ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH W PPP 5 W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

    

    

   Dzień tygodnia

   Godziny

   Nazwa/ typ zajęć (ind./grupowe)

   Dla kogo (grupa wiekowa/klasy)

   Poniedziałek

    

    

    

    

    

    

    

    

   13:00-15:00

   Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (indywidualne)

    uczniowie kl. II- IV

    

   15:00-17:00

   „Przygoda z matematyką” zajęcia dla uczniów zdolnych (indywidualne)

   uczniowie kl. IV-VI

    

   15:00-16:00

   „Od zabawy do precyzji” zajęcia cykliczne w zakresie terapii ręki

   uczniowie kl. VI-VIII

    

   16:00-17:00

   Instruktaż dla rodziców (z dzieckiem) w zakresie nauki tabliczki mnożenia, terapii ręki

   1x zajęcia instruktażowe  zgodnie z zapotrzebowaniem

    

   17:00-18:00

   „Na matematykę są sposoby”

   g rupa terapeutyczna dzieci z trudnościami w nauce matematyki

    

   14:30-15:30

   Grupowa terapia dla uczniów z dysleksją i trudnościami w nauce języka niemieckiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych

   uczniowie szkół ponadpodstawowych

    

   15:30-16:30

   Grupowa terapia dla uczniów dwujęzycznych (czytanie, pisanie w języku polskim - terapia pedagogiczna)

   uczniowie dwujęzyczni z klasy IV

    

   16:30-17:30

   Grupowa terapia pedagogiczna dla uczniów dyslektycznych z trudnościami w nauce języka niemieckiego

   uczniowie klas VIII

   15:00-18:00

   Terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i emocji (indywidualne)

   uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

   16:00-18:00

    

   Wspomaganie kompetencji rodzicielskich

     semestr II

    

   14:00-18:00

   Terapia logopedyczna (indywidualna)

   wg zgłaszanych potrzeb

   Wtorek

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   13:00-17:00

   Terapia pedagogiczna

   uczniowie szkół podstawowych

    

   14:00-15:00

   15:00-16:00

   Terapia psychologiczna indywidualna

   wg zgłaszanych potrzeb

    

   14:00-15:00

   Grupowa terapia pedagogiczna dla uczniów dyslektycznych z trudnościami w nauce języka angielskiego

   uczniowie klas III i IV szkół podstawowych

    

   15:00-16:00

   Grupowa terapia pedagogiczna dla uczniów dyslektycznych z trudnościami w nauce języka niemieckiego

   uczniowie klas VII szkół podstawowych

   14:00-18:00

    

   Terapia logopedyczna (indywidualna)

   wg potrzeb

   15:00

    

   Terapia psychologiczna indywidualna BFB

    

   16:30-17:30

    

   „Oswoić nieśmiałość” Grupa dla dzieci nieśmiałych

   uczniowie klas VIII, I – II klas ponadpodstawowych

    

    

    

    

    

   Środa

    

    

    

    

   8:00-12:30

    

   Terapia logopedyczna (indywidualna)

    

    

   wg potrzeb

    

   13:00-15:00

   „Zero błędów” - zajęcia cykliczne dla uczniów z dysleksją

    

   uczniowie szkół podstawowych

    

   15:00-16:00

   „Zdolny uczeń” - zajęcia cykliczne (indywidualne)

    

   wg zgłaszanych potrzeb

   Czwartek

    

    

    

    

    

    

    

    

   14:00-15:00

   Terapia dla dzieci ze stwierdzoną zaburzoną analizą i syntezą fonemową (terapia grupowa)

   dzieci 6-7 letnie (ostatecznie 8 letnie)

    

   14:00-18:00

   Terapia pedagogiczna

   uczniowie szkół podstawowych

    

   15:00-16:00

   Terapia logopedyczna „Niepłynność mówienia” (grupowa)

   dzieci w wieku przedszkolnym

   16:00-17:00

    

   Terapia logopedyczna (indywidualna)

   wg potrzeb

   16:00-18:00

   Szkoła dla rodziców

   II semestr co 2 tygodnie

   16:00-18:00

    

   Klub Ortografitti (indywidualna i grupowa)

   uczniowie szkół ponadpodstawowych - raz na tydzień

    

    

    

    

    

    

    

    

   Piątek

    

    

    

    

    

    

    

   10:00-13:00

    

   Terapia logopedyczna (indywidualna)

   wg potrzeb

   14:00-15:00

    

   Zajęcia dla uczniów z ADHD (grupowe)

   uczniowie klas I-III szkół podstawowych

   15:00-16:00

    

   „Z nauką i pasją kreują swoją przyszłość” (grupowe)

   zajęcia cykliczne

   16:00-17:00

    

   Kreatywne wspomaganie dziecka w rozwoju (grupowe)

    

    

   15:00-16:00

   „Od przedszkola do profesora”

   Cykliczne zajęcia na terenie Poradni dla przedszkolaków

    

   16:00-17:00

   Szkoła czytania i pisania

   uczniowie klas I-III, zajęcia cykliczne co 2 tygodnie

   16:00-17:00

    

   Terapia dla uczniów z dysleksją (grupowe)

   zajęcia cykliczne co 2 tygodnie