• Jak długo trwa badanie: psychologiczne, pedagogiczne czy logopedyczne?

   • Czas trwania poszczególnych badań jest różny i zależy od kilku czynników.

     Pierwsza wizyta w poradni zawsze wiąże się z zebraniem danych osobowych, szczegółowych danych na temat rozwoju psychomotorycznego, kariery szkolnej, obserwowanych trudności, itp., a także wypełnieniem wymaganych dokumentów (zgłoszenie do poradni). W związku z tym taka wizyta jest dłuższa niż kolejne, np. wizyty kontrolne. Czas trwania będzie zależał od zgłaszanego przez rodzica/opiekuna problemu i jego złożoności.  Ponadto czas pracy będzie różny w zależności od wieku badanego dziecka, jego motywacji, tempa i samodzielności w pracy. Wreszcie, czas zależy od rodzaju  przeprowadzanego badania. Najczęściej czas potrzebny na przeprowadzenie badania to:

    • badanie psychologiczne - od 2 do 3 godzin;
    • badanie pedagogiczne - ok. 2 godziny;
    • badanie logopedyczne - ok. 1 godziny;
    • badanie predyspozycji zawodowych - ok. 2 godziny;
    • przesiewowe badanie słuchu - ok 1 godziny.

     

    Zdarza się, że podany wyżej czas jest niewystarczający dla danego dziecka, dlatego takie badanie jest kontynuowane na kolejnym spotkaniu lub spotkaniach. Generalnie, każde badanie podzielone jest na trzy części, tj. wywiad/rozmowa z rodzicem/opiekunem, część diagnostyczną, a na końcu omówienie wyników oraz udzielenie porady na ich podstawie.

    Należy wziąć po uwagę również to, że większość dzieci trafiających do poradni wymaga diagnozy kilku specjalistów. Poszczególne wizyty w poradni umawiane są z reguły w inne dni - co wynika z ograniczonej wydolności do wysiłku intelektualnego.