• Poradnia prowadzi różne formy diagnozy, w zależności od zgłaszanych problemów i potrzeb. Są to:

    • Diagnoza psychologiczna
    • Diagnoza pedagogiczna
    • Diagnoza logopedyczna
    • Poradnictwo zawodowe