• WAŻNA INFORMACJA

      Szanowni Państwo;

      Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach informuje, że NOWA LOKALIZACJA PORADNI ZNAJDUJE SIĘ NA UL. GRAŻYŃSKIEGO 17

      W celu umówienia wizyty lub uzyskania bliższych informacji o drodze dojścia do nowej siedziby prosimy o kontakt:

      • mailowy: poradnia@ppp5katowice.eu 
      • pod numerem stacjonarnym: 32 203 54 46 (który może czasowo być nieczynny ze względu na konieczność przełączenia)
      • specjalnie uruchomiony czasowo numer komórkowym: 453 257 770.

      Jednocześnie informujemy, że w starej lokalizacji na ul. Okrzei 4 czasowo obecny jest pracownik administracyjny przyjmujący zgłaszających się klientów celem przyjęcia zgłoszeń i informowania o nowej lokalizacji oraz obsługujący stacjonarny numer telefonu poradni.  

      Pracownicy poradni wykonują swoje obowiązki również na terenie rejonowych placówek (konsultacje, badania, interwencje kryzysowe itp.).

      Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

    • WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE PO POWROCIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
     • WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE PO POWROCIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

      W związku z powrotem uczniów do szkół i placówek, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Katowicach zaplanowała realizację działań w celu zapewnienia wsparcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli naszych rejonowych placówek.

      Zespół zadaniowy ds. wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego po powrocie do szkoły, powołany przez dyrektora opracował Program wsparcia w w.w. zakresie. Program powstał w oparciu o aktualną analizę potrzeb diagnozowanych na bieżąco przez poradnię oraz na podstawie informacji przekazanych pracownikom Poradni przez szkoły, w okresie 21-28.05.br., dotyczące diagnozowanych potrzeb w trzech obszarach (uczniowie, rodzice, nauczyciele). Celem działań programu poza bezpośrednim wsparciem w szkołach (zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami) jest również dostarczenie narzędzi do przeprowadzenia zajęć reintegracyjnych, a także prezentacja oferty  skierowanej do rodziców i nauczycieli dotyczącej możliwości udzielania wsparcia. 

      Poniżej prezentujemy linki do opracowanych narzędzi interaktywnych, które opracował zespół poradni:

      Padlet „Integracja”:  INTEGRACJA (padlet.com)

      Padlet „Emocje”:   EMOCJE (padlet.com)

      Opracowane Padlety zawierają gotowe do pobrania i wykorzystania mi.in:

      • scenariusze zajęć,
      • propozycje ćwiczeń, gier i zabaw dostosowane do różnych grup wiekowych,
      • karty pracy,
      • filmy, prezentacje
      • materiały informacyjne i wspierające dla rodziców i nauczycieli,
      • propozycje webinariów i szkoleń.

       

       

      Ponadto zachęcamy doradców zawodowych do zapoznania się z nowopowstałym: Blog spot Forum Wymiany Doświadczeń Doradców Zawodowych Miasta Katowice: https://forumdoradcowzawodowychkatowice.blogspot.com/

      Wszystkie bieżące informacje wraz z linkami dostępu do spotkań dla nauczycieli/ rodziców będziemy umieszczać na naszej stronie internetowej: www.ppp5katowice.eu

      Zachęcamy również do udziału w nowych formach wsparcia:

      Jednocześnie przypominamy, że w razie pytań lub pojawiających się potrzeb bezpośredniego wsparcia przez pracowników poradni w Państwa placówkach, prosimy o bezpośredni kontakt mailowy lub telefoniczny z opiekunami Państwa placówek z ramienia poradni, celem ustalenia szczegółowych form, terminów i możliwości wsparcia ze strony poradni.